แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานนิติการ

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานนิติการ
 
ติดต่อ/สอบถาม PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 20 July 2010 10:36

สำนักงานนิติการ มหาวิทยาลัยพายัพ

ตั้งอยู่ที่ อาคารปฐมกาล ชั้น 2 ห้อง PG 201

โทรศัพท์  053-851478  ต่อ 220 ,221 โทรสาร 053-241983

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Last Updated on Tuesday, 20 July 2010 11:08