แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานนิติการ

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานนิติการ
 
บุคลากร PDF Print E-mail
Written by legal   
Friday, 09 July 2010 14:53

อาจารย์สุรชัย เดชพงษ์

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์  ที่ปรึกษาสำนักงานนิติการ

นบ , นม , ตั๋วทนายรุ่น 15

Surachai_d @ payap.ac.th

 

นายผดุง บุญญาคุณาเกษม

หัวหน้าสำนักงานนิติการ

นบ , นบท , ตั๋วทนายรุ่น 16

Padung_b @ payap.ac.th

 

นางสาวทิฌามล แก้วสม

นิติกร

นบ , ตั๋วทนายรุ่น 24 , กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท / เนติบัณฑิตไทย

Tichamon_k @ payap.ac.th

 

นายวโรดม  ยะสมจิตต์

นิติกร

นบ , ตั๋วทนายรุ่น 28 , กำลังศึกษาต่อระดับเนติบัณฑิตไทย

Varodom_y @ payap.ac.th

 

Last Updated on Wednesday, 18 July 2012 15:42