แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานนิติการ

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานนิติการ
 
ภารกิจของหน่วยงาน PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 09 July 2010 14:32

สำนักงานนิติการ มีภารกิจหลักของหน่วยงาน คือ

1. งานวินัยและสอบสวน

     - สอบสวนคณาจารย์

     - สอบสวนบุคลากร

     - สอบสวนนักศึกษา

2. งานคดีความ/ว่าความ

3. งานกฎหมายและข้อบังคับ

4. งานสัญญา

     - สัญญาจ้างบุคลากร

     - สัญญาจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภท

5. งานภาษี

     - ภาษีป้าย

     - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

 

 

Last Updated on Friday, 09 July 2010 14:43